Sneltoetsen kunnen je véél tijd besparen in Outlook

Outlook sneltoetsen

Sneltoetsen kunnen je véél tijd besparen in Outlook

Outlook sneltoetsen

by Jeroen

Extra sneltoetsen

Nieuw bericht
CTRL + N

Beantwoorden
CTRL + R

Allen beantwoorden
CTRL + SHIFT + R

Doorsturen
CTRL + F

Openen
ENTER

Verplaatsen naar map
CTRL + SHIFT + V

Kopiëren naar map
CTRL + SHIFT + Y

Markeren als ongelezen (Unread)
CTRL + U

Markeren als gelezen
CTRL + Q

Email
Ctrl + 1

Agenda
Ctrl + 2

Contactpersonen
Ctrl + 3

Taken, Notities, Mappen
Ctrl + 4 / 5 / 6

Printen
CTRL + P

Verzenden en ontvangen
CTRL + M

Zoeken in items (Explore)
CTRL + E

Zoeken in Alle items en mappen (vanaf Outlook 2010)
CTRL + ALT + A

Zoeken geavanceerd
CTRL + SHIFT + F

Adresboek weergeven
CTRL + SHIFT + B

Venstergrootte (7)
WIN + Pijltjes

Venstergrootte via systeemmenu
ALT + SPATIE

Vensters sluiten
ESC

Outlook sluiten
ALT + F4

Nieuw item
CTRL + N

Nieuwe E-mail
CTRL + SHIFT + M

Nieuwe Afspraak
CTRL + SHIFT + A

Nieuwe Contactpersoon
CTRL + SHIFT + C

Nieuwe taak
CTRL + SHIFT + K

Nieuwe Notitie
CTRL + SHIFT + N

Nieuwe vergaderverzoek
CTRL + SHIFT + Q

Nieuwe discussie
CTRL + SHIFT + S

Nieuwe distributielijst (List)
CTRL + SHIFT + L

Nieuwe map
CTRL + SHIFT + E

Email – navigeren & selecteren
Bericht selecteren
⇩ / ⇧

Aangrenzende berichten
SHIFT + ⇩ / ⇧

Tot eerste / laatste bericht
SHIFT + HOME / END

Diverse berichten
CTRL + Pijltjes. Selecteer met SPATIE

Ga naar map
CTRL + Y

Submap in-/uitvouwen
⇨ / ⇦

Inbox
CTRL + SHIFT + I

Postvak UIT (Outbox)
CTRL + SHIFT + O

Deelvensters activeren
F6

Opvolgen
INSERT

Opvolgen aangepast
CTRL + SHIFT + G

Volgende bericht (in leesvenster)
CTRL + ,

Vorige bericht (in leesvenster)
CTRL + .

Zoeken in tekst (in leesvenster)
F4

Verwijderen
DELETE

Definitief verwijderen
SHIFT + DELETE

Velden selecteren
TAB / SHIFT + TAB

Spellingscontrole
F7

Opslaan (Save)
CTRL + S

Verzenden
CTRL + ENTER

Annuleren
ESC

Agenda
Tijd selecteren
⇩ / ⇧

Tijdblok selecteren
SHIFT + ⇩ / ⇧

Datum: per dag
⇨ / ⇦

Datum: per week
ALT + ⇩ / ⇧

Datum: per maand
ALT + PAGE DOWN / UP

Datum: Ga naar
CTRL + G

Selecteer afspraak
TAB / SHIFT + TAB

Selecteer volgende afspraak
CTRL + ,

Selecteer vorige afspraak
CTRL + .

Deelvensters/agenda’s activeren
F6 / CTRL + TAB

Agenda – bewerken
Nieuwe afspraak

CTRL + N
Nieuw vergaderverzoek

CTRL + SHIFT + Q

Vergaderverzoek verzenden
CTRL + ENTER

Afspraak openen
ENTER

Afspraak opslaan
CTRL + S

Afspraak sluiten
ESC

Afspraak opslaan en sluiten
ALT + U (NL) / ALT + S (EN)

Afspraak verwijderen
Ctrl + D

Weergave: aantal dagen
ALT + 1 / 2 / 3 etc.

Weergave: werkweek
CTRL + ALT + 2

Weergave: week
CTRL + ALT + 3

Weergave: maand
CTRL + ALT + 4

Lint tonen/verbergen (2007/2010)
CTRL + F1

Tabblad selecteren (1)
CTRL + TAB

Tabblad selecteren (2)
CTRL + PAGE DOWN / UP

Velden selecteren
TAB / SHIFT + TAB

Velden direct selecteren
ALT + Onderstreepte letter

Selecteren in keuzelijst
⇩ / Eerste letter

Lijstopties tonen
ALT + ⇩

Selectievakje aan/uit
SPATIE

Velden activeren
TAB / SHIFT + TAB

Diverse bestanden selecteren
CTRL + Pijltjes, selecteer met SPATIE

Alles selecteren
CTRL + A

Map omhoog
BACKSPACE

Nieuwe map (7)
CTRL + SHIFT + N

Naam wijzigen
F2

Top