Follow-upworkshop ‘Timemanagement met Outlook’

Opfriscursus voor Outlook

Follow-upworkshop ‘Timemanagement met Outlook’

Opfriscursus voor Outlook

door Afix
Het is alweer enige tijd geleden dat je medewerkers de training ‘Timemanagement met Outlook’ van Proficiency volgden. Hopelijk past iedereen de geleerde vaardigheden nog steeds dagelijks toe. Maar laten we eerlijk zijn: we weten dat dit waarschijnlijk niet het geval is.

Ondanks de gevarieerde werkvormen in de workshops van Proficiency wordt jammer genoeg maar een beperkt deel van het informatieaanbod onthouden. Dat is niet vreemd; het is de realiteit van veruit de meeste cursussen en trainingen. Onderzoek heeft aangetoond dat slechts 30% van nieuw opgedane kennis direct wordt verwerkt en gebruikt (bron: H. Ebbinghaus). De enige manier om dit percentage te verhogen, is herhalen (bron: P. Pimsleur).

Timemanagement met e-mail

Opfriscursus voor Outlook

Om die reden is binnen ons Outlook-cursusaanbod een follow-upworkshop ontwikkeld. Deze effectieve opfristraining bestaat uit één dagdeel en is bedoeld voor deelnemers die een cursus Timemanagement met Outlook hebben gevolgd bij Proficiency. Na deze follow-up heb je alle eerder aangeleerde vaardigheden echt in de vingers en pik je aanvullende informatie sneller op. Hiervan hebben je medewerkers nog jaren plezier. En de organisatie dus ook.

Herhaling en verdieping

Hoe werkt de follow-upworkshop? Vooraf wordt de deelnemers een aantal schriftelijke vragen voorgelegd om te achterhalen welke kennis uit de hiervoor gevolgde cursus daadwerkelijk wordt gebruikt. Met andere woorden: wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Maar ook: waar loopt de deelnemer tegenaan en wat zou men graag opgelost willen zien?

Vervolgens wordt op basis van de antwoorden een workshop samengesteld die, naast een korte terugblik en herhaling, inzicht geeft in nieuwe ontwikkelingen. Dit resulteert in actuele tips waarmee je Outlook nog efficiënter kunt inzetten. Er is ook ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. De training wordt daarna geborgd met een kort individueel begeleidingsmoment op de werkplek van de deelnemer.

Top